Δρ. Ι. Σκοπετέας

(προσκεκλημένος ομιλητής) Επίκουρος Καθηγητής Σκηνοθεσίας